ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Η Franklin Templeton Solutions είναι μια ομάδα ειδικών στον τομέα της κατανομής επενδύσεων που προσφέρει μια ποικιλία αμοιβαίων κεφαλαίων με εστίαση στα αποτελέσματα, τα οποία απευθύνονται σε επενδυτές ανά την υφήλιο. Η ομάδα μας επενδύει σε μια ευρεία γκάμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να προσαρμόζονται στους συγκεκριμένους στόχους των επενδυτών και να περιλαμβάνουν στρατηγικές πολλαπλών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, εναλλακτικών επενδύσεων και τακτικής κατανομής επενδύσεων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να αντιμετωπίζουν σύνθετες προκλήσεις διαχείρισης κινδύνου και επενδύσεων, προσθέτοντας αξία από τρεις πηγές:

Στρατηγική Κατανομή Ενεργητικού

Εκ των άνω προς τα κάτω

 • Ποσοτική και ποιοτική  έρευνα κατηγοριών ενεργητικού
 • Μακροπρόθεσμες προσδοκίες κεφαλαιαγορών

Τακτική Κατανομή Ενεργητικού

Εκ των άνω προς τα κάτω/
Εκ των κάτω προς τα άνω

 • Ποσοτική και ποιοτική έρευνα κατηγοριών ενεργητικού και διαχειριστών
 • Βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες και κίνδυνοι (6-12 μήνες)

Έρευνα διαχειριστών και στρατηγικών

Ποσοτική

 • Δυναμική έρευνα διαχειριστών και στρατηγικών
 • Πιθανές  πηγές πρόσθετης αξίας
 • Έλεγχος και παρακολούθηση

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σταθερού Εισοδήματος Αναδυόμενων Αγορών

Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος Ευρώπης

Διεθνές Σταθερού Εισοδήματος

Σταθερού Εισοδήματος ΗΠΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας στον τομέα των επενδύσεων σε τίτλους σταθερού εισοδήματος είναι τοποθετημένα στρατηγικά σε βασικές αγορές ανά τον κόσμο, παρέχοντας επιτόπιες, αναλυτικές πληροφορίες ερευνών και πολλαπλές προοπτικές, ώστε οι πελάτες να αξιοποιούν στα χαρτοφυλάκιά τους τις καλύτερες ιδέες των στελεχών αυτών.

TEMPLETON GLOBAL MACRO FRANKLIN TEMPLETON FIXED INCOME GROUP FRANKLIN LOCAL ASSET MANAGEMENT1
 • Παγκόσμια Μακροοικονομικά Στοιχεία
 • Διεθνή Κρατικά Ομόλογα
 • Τοπικό Χρέος Αναδυόμενων Αγορών
 • Εταιρικά Ομόλογα
 • Διεθνείς Κρατικοί Τίτλοι/Αναδυόμενες Αγορές
 • Ενυπόθηκα Δάνεια
 • Τραπεζικά Δάνεια
 • Δημοτικά Ομόλογα
 • Αυστραλία
 • Βραζιλία
 • Καναδάς
 • Κίνα2
 • Ινδία
 • Κορέα
 • Μαλαισία
 • Μεξικό
 • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
23 Επαγγελματίες Επενδυτές3 112 επαγγελματίες Επενδυτές 42 Επαγγελματίες Επενδυτές 

 • Πάνω από 170 αφοσιωμένοι επαγγελματίες των επενδύσεων σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, οι οποίοι βρίσκονται σε 13 χώρες ανά τον κόσμο
 • Η Επιτροπή Πολιτικής Επενδύσεων σε Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος καθορίζει τα μακροπρόθεσμα μακροοικονομικά επενδυτικά θέματα που καθοδηγούν τη διαδικασία διαμόρφωσης των χαρτοφυλακίων σε όλες τις στρατηγικές σταθερού εισοδήματος.