ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κάντε κλικ εδώ, για να λάβετε πλήρη σετ των Φύλλων Δεδομένων σε συμπιεσμένο αρχείο (zip):

Franklin Templeton Investment Funds Equity Funds

Franklin Templeton Investment Funds Fixed Income Funds

Κάντε κλικ εδώ, για να λάβετε πλήρη σετ Εγγράφων Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) σε συμπιεσμένο αρχείο (zip):

Franklin Templeton Investment Funds Key Investor Information Documents KIID