ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS είναι μια επενδυτική εταιρεία τύπου  ΟΣΕΚΑ  με  καταστατική  έδρα  στο  Λουξεμβούργο  και  διαθέτει  στην  Ελλάδα ονομαστικά μερίδια επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων (sub funds), όπως περιγράφεται με λεπτομέρειες στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και στο παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα.

Η διάθεση των μεριδίων κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται μέσω των δικτύων των υποκαταστημάτων των τραπεζών:

Συνεργάτης διανομήςΔιεύθυνσηΤηλ.EmailΔιαδικτυακή τοποθεσία
Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, Χαλάνδρι 152 31 210 6965000 pantelakis@pantelakis.gr

www.pantelakis.gr

Alpha Trust ΑΕΔΑΚ  Καβαλιεράτου Τ. 7, 145 64 Κηφισιά 210 6289300 info@alphatrust.gr www.alphatrust.gr
Eurobank Ergasias AE Σταδίου 10, Αθήνα 210 3352770 fundselectionteam@eurobank.gr www.eurobank.gr
Solidus Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ Λ. Ριανκουρ 64, 115 26 Αθήνα 210 6925500

info@solidus.gr

www.solidus.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ Σταδίου 10, 10564 Αθήνα 210 3354100 

info@piraeus-sec.gr

www.piraeus-sec.gr

Τράπεζα Πειραιώς Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα 210 3335000

pfm3rdpartyfunds@piraeusbank.gr

www.piraeusbankgroup.com
Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος, 105 57 Αθήνα 210 372000

info@eurobanksec.gr

www. eurobanksec.gr
Alpha Bank ΑΕ Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα 210 3260000 

info@alphabank.gr

www.alpha.gr
PRELIUM ΑΕΠΕΥ Δαβάκη 1 & Λ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα 210 3677000

info@prelium.com

www.prelium.com

Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ Ανδρέα Παπανδρέου 27, 151 24 Μαρούσι 210 3311100

info@hellenicamerican.gr

www.hellenicamerican.gr

HSBC Bank PLC Λεωφόρος Μεσογείων 109-111, 115 26, Αθήνα 210 696 0000 wealth.ops@hsbc.com  
Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, 15125 Μαρούσι 210 817 3000

ibginfo@ibg.gr

www.ibg.gr
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Χρ. Λαδά 1, 11526 Αθήνα 210 321 3276

info@depolasaxe.gr

www.depolasaxe.gr
Eurocorp Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, 10673 Αθήνα  

info@eurocorp.gr

www.eurocorp.gr
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Αιόλου 86, 10232 Αθήνα 210 484 8484

contact.center@nbg.gr

www.nbg.gr