ΜΕΤΟΧΕΣ

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Οι ικανότητες της Franklin Templeton στον τομέα των επενδύσεων σε μετοχές έχουν προκύψει από τα πρώτα βήματα της εταιρείας, στη δεκαετία του 1940. Σήμερα μπορούμε να καλύπτουμε τις πολύμορφες ανάγκες των πελατών μας για ενεργητική διαχείριση μετοχών, προσφέροντας επενδύσεις με χαρακτηριστικά διεθνούς ανάπτυξης (Franklin) και αξίας (Templeton), καθώς και στρατηγικές αναδυόμενων αγορών, εξειδικευμένων κλάδων, κεφαλαιοποίησης αγοράς, βάσει της Σαρία και μεμονωμένων χωρών.

ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η πίστη μας στην αξία της ενεργητικής διαχείρισης καθοδηγεί με συνέπεια τις επενδυτικές μας αποφάσεις και μας διαφοροποιεί από επενδυτικές επιλογές που απλώς ακολουθούν την αγορά.

ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Οι έμπειρες επενδυτικές μας ομάδες, καθεμία από τις οποίες προσφέρει διαφοροποιημένο στυλ και προοπτική, δημιουργούν χαρτοφυλάκια με βάση ιδιόκτητες μεθοδολογίες που είναι δοκιμασμένες στον χρόνο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η υποστήριξη που προσφέρει η παγκόσμια επενδυτική μας πλατφόρμα σε 24ωρη βάση επιτρέπει στις επενδυτικές μας ομάδες να επικεντρώνονται στην έρευνα και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διεθνές Μετοχικό Αναδυόμενων Αγορών

Ευρωπαϊκοί Μετοχικοί Τίτλοι

Μετοχικό Ιαπωνίας

Global Equity

Μετοχικό Τομέων

Μετοχικό ΗΠΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Διαθέτουμε πάνω από 250 αφοσιωμένους επαγγελματίες στον τομέα των μετοχικών επενδύσεων, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι ανά την υφήλιο, έτσι ώστε να ανακαλύπτουν τις πλέον ελκυστικές ευκαιρίες στις διάφορες αγορές. Οι ανεξάρτητες επενδυτικές μας ομάδες διαθέτουν μοναδικές ειδικότητες, αλλά μοιράζονται την αφοσίωση σε δυναμικές μεθόδους επενδύσεων που βασίζονται σε έρευνες.

Templeton Global Equity

Από το 1940

Franklin Equity

Από το 1947

Franklin Mutual Series

Από το 1949

Franklin Templeton Emerging Markets Equity

Από το 1987

Franklin Local Asset Management

Από το 1993

 • Παγκόσμια
 • Περιφερειακά
 • Παγκόσμια
 • Περιφερειακά
 • Μίας χώρας
 • Ενός κλάδου
 • Παγκόσμια
 • Περιφερειακά
 • Ενός κλάδου
 • Παγκόσμια
 • Περιφερειακά
 • Μίας χώρας
 • Παγκόσμια
 • Περιφερειακά
 • Μίας χώρας
 • Βασική Αξία
 • Αναπτυξιακά
 • Αξίας
 • Βασικά/Υβριδικά
 • Βαθιάς Αξίας
 • Βασικής Αξίας
 • Πολλαπλών Κλάδων
 • Μίας ή Πολλαπλών Περιφερειών