ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Η συνετή επένδυση με διαχείριση κινδύνου στις εναλλακτικές κατηγορίες ενεργητικού απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρία που προκύπτουν μετά από πολλά χρόνια διαφόρων κύκλων της αγοράς. Από την έναρξη της ενασχόλησής μας με τις εναλλακτικές επενδύσεις το 1984, είμαστε αφοσιωμένοι στην προσφορά των ποιοτικά καλύτερων λύσεων εναλλακτικών επενδύσεων.

Η αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας περιλαμβάνει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΚΕΨΗ ΒΑΣΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Κάθε ομάδα διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων αποτελείται από ειδικούς, οι οποίοι είναι κορυφαίοι στον τομέα τους και υποστηρίζονται από την ισχύ της παγκόσμιας λειτουργικής πλατφόρμας της Franklin Templeton.

ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Πιστεύουμε ότι η παγκόσμια προοπτική μας που βασίζεται στην έρευνα και η εστίαση στην ενεργή διαχείριση κινδύνου μπορεί να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τα πιθανά οφέλη που προσφέρουν οι εναλλακτικές επενδύσεις στα χαρτοφυλάκια των πελατών μας.

ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι ομάδες μας συμπληρώνονται από το κεντρικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, το οποίο προσφέρει βελτιωμένη διαφάνεια κινδύνων. Έτσι μπορούμε να επιδιώκουμε τις αποδόσεις που θέλουμε, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚEΣ ΟΜΑΔΕΣ

Προσφέρουμε ευρείες εναλλακτικές επενδυτικές δυνατότητες που καλύπτουν στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, ακίνητα, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τίτλους χρέους. Μέσω μιας πολυδιάστατης δομής, συνδυάζουμε την εστίαση πολλών εξειδικευμένων επενδυτικών στελεχών για να προσφέρουμε εκτενείς εναλλακτικές δυνατότητες στους πελάτες μας.