Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΑΣ

Μετοχικα

Οι στρατηγικές μας για τις μετοχές, με ενεργητική διαχείριση και αξιοποίηση της έρευνας, καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα κινδύνου/απόδοσης σε διάφορα επενδυτικά στυλ, κεφαλαιοποιήσεις αγοράς και γεωγραφικές περιοχές. Αξιοποιούμε μια επενδυτική φιλοσοφία που είναι δοκιμασμένη στον χρόνο και μια επενδυτική διαδικασία που αποφεύγει τις βραχυπρόθεσμες τάσεις, εστιάζοντας στην εξασφάλιση μακροπρόθεσμης απόδοσης.

Τιτλων Σταθερου Εισοδηματος

Προσφέρουμε στους επενδυτές μια ευρεία γκάμα στρατηγικών σταθερού εισοδήματος με ενεργητική διαχείριση, οι οποίες καλύπτουν χαρτοφυλάκια για διάφορες ανάγκες των πελατών, είτε αυτά παρακολουθούν δείκτες είτε δεν έχουν περιορισμούς είτε είναι προσαρμοσμένα. Πιστεύουμε ότι η έμφαση που δίνουμε στην ανεξάρτητη έρευνα από πολλαπλές αφετηρίες απόψεων είναι ο παράγοντας που μας επιτρέπει να εκμεταλλευόμαστε τις ανεπάρκειες των αγορών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Εναλλακτικων Επενδυσεων

Προσφέρουμε στους επενδυτές ευρείες εναλλακτικές επενδυτικές δυνατότητες, μέσω μιας πολυδιάστατης δομής. Επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε νέες, μη συσχετισμένες πηγές ενεργητικής απόδοσης, ακολουθώντας μια συντηρητική διαδικασία με έλεγχο των κινδύνων.

Πολλαπλων Περιουσιακων Στοιχειων

Οι στρατηγικές πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων που εφαρμόζουμε επενδύουν σε μια ευρεία γκάμα επενδυτικών στρατηγικών, στυλ, κλάδων και περιφερειών, επιδιώκοντας να προσφέρουν μεγαλύτερη διασπορά, ώστε να απορροφώνται τα περιστασιακά σοκ που συνοδεύουν τις επενδύσεις σε μία μόνο κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.