ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Franklin Templeton Investments με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων
anna.balafa@franklintempleton.com

Συνεργάτης Πωλήσεων
veni.saxena@franklintempleton.com

Eρωτήσεις ΜΜE
grace.wittenberg@franklintempleton.com

Για τυχόν ερωτήματα που αφορούν την οδηγία MIFID II ή την πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου MIFID (European MIFID template – EMT), απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου
MiFIDIIDataRequestsCDEX@franklintempleton.com.

Η Εταιρεια Μας

Κύρια Θέματα