Ενέργειες εξασφάλισης της επιχειρηματικής συνέχειας της Franklin Templeton έναντι του κορωνοϊού

Ενημέρωση: στις 3 Απριλίου 2020

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την εξάπλωση του ιού και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην προστασία των εργαζομένων μας, όπως και στη διατήρηση υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης και σταθερότητας για τους πελάτες μας.

Οι παγκόσμιες επιχειρηματικές μας δραστηριότητες παραμένουν σε πλήρη λειτουργία.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή το λεπτομερές σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας ολόκληρης της εταιρείας μας, το οποίο προβλέπει την ανάκτηση λειτουργιών κρίσιμων επιχειρηματικών μονάδων, εξοπλισμού, λογισμικού και δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εναλλακτικών τοποθεσιών εργασίας και της δυνατότητας εργασίας από το σπίτι με ασφάλεια.

Οι ομάδες εξασφάλισης επιχειρηματικής συνέχειας και παρέμβασης έκτακτης ανάγκης της εταιρείας μας πραγματοποιούν συναντήσεις σε τακτική βάση, προκειμένου να παρακολουθούν τις επιχειρηματικές μας λειτουργίες και να διασφαλίζουν την ικανότητά μας να υλοποιούμε ταχείες, ευέλικτες και σταθερές λύσεις όταν χρειάζεται. Παράλληλα με τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης, ενημερώνουμε τακτικά τους εργαζομένους και τους πελάτες μας, ανάλογα με τις ανάγκες.

Η εξ αποστάσεως εργασία εφαρμόζεται πλέον σε όλα μας τα γραφεία ανά τον κόσμο.

Στο πλαίσιο του σχεδίου μας, διαθέτουμε ισχυρές και εκτενώς δοκιμασμένες δυνατότητες εργασίας από το σπίτι, γεγονός που επιτρέπει στην πλειονότητα των εργαζομένων μας ανά τον κόσμο να εργάζεται εξ αποστάσεως. Καθώς τα μέτρα του περιορισμού της κυκλοφορίας εφαρμόζονται σε όλο και περισσότερα μέρη του κόσμου, ενεργοποιήσαμε πλήρως το παγκόσμιο σχέδιό μας για την πανδημία με στόχο την προστασία των εργαζομένων μας και πλέον πάνω από το 95% του προσωπικού μας εργάζεται εξ αποστάσεως.

Η συνεργασία παραμένει κρίσιμος παράγοντας των καθημερινών μας εργασιών. Χρησιμοποιούμε διάφορους τύπους λογισμικού συνεργασίας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοί μας να μπορούν να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο και να χρησιμοποιούν τηλεδιασκέψεις και ανταλλαγή μηνυμάτων για να διατηρούν τις προσωπικές τους συνδέσεις.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια παγκόσμια πολιτική ταξιδίων, βάσει της οποίας έχουμε αναστείλει προσωρινά όλα τα μη κρίσιμα επαγγελματικά ταξίδια και ταυτόχρονα αποθαρρύνουμε τα ταξίδια για προσωπικούς λόγους. Επιπλέον, έχουμε ζητήσει από τους εργαζομένους μας, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους εκτός της χώρας τους, να εργαστούν από το σπίτι για 14 ημέρες. Συνεχίζουμε να ενημερώνουμε την πολιτική ταξιδίων της εταιρείας μας καθώς λαμβάνουμε νέες πληροφορίες.

Τέλος, έχουμε δημιουργήσει ένα διαδικτυακό κέντρο πόρων για τους εργαζομένους μας. Εκεί υπάρχουν ενημερώσεις για την εξάπλωση του ιού, βέλτιστες πρακτικές ατομικής προστασίας και εξ αποστάσεως εργασίας, καθώς και σύνδεσμοι για τις εκθέσεις που αναρτούν τα επενδυτικά μας στελέχη.

Συνεχής ενημέρωση των πελατών μας

Οι προκλήσεις κατά το τρέχον διάστημα είναι πολύ αυξημένες, με εκτενείς επιπτώσεις. Διαβεβαιώνουμε τους πελάτες μας ότι οι επενδυτικές μας ομάδες παρακολουθούν την κατάσταση από κοντά και θα συνεχίσουν να κοινοποιούν έγκαιρα τις απόψεις τους στον ιστότοπό μας, στα κοινωνικά δίκτυα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανάλογα με τις εξελίξεις. Αυξάνουμε επίσης τις κλήσεις με τα επενδυτικά μας στελέχη, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν έγκαιρες απαντήσεις. Οι απόψεις αυτές θα συμβάλλουν στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών υποβάθρου σχετικά με τις επιπτώσεις στα χαρτοφυλάκια των πελατών μας.

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη με την οποία μας τιμάτε και, στο πλαίσιο των δυνάμεών μας, κάνουμε τα πάντα για να προστατέψουμε τους εργαζομένους μας, αλλά και για να αποτρέψουμε κάθε διαταραχή στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες ή στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Για οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στον εκπρόσωπο της Franklin Templeton της περιοχής σας. Είμαστε προετοιμασμένοι και έχουμε λάβει όλα τα μέτρα, ώστε να μπορούμε να σας βοηθήσουμε.