Πολιτική ασφάλειας

Όταν μιλάμε για ασφάλεια, δεν εννοούμε απλώς την προστασία των δεδομένων που μεταδίδονται μεταξύ του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή και των συστημάτων μας. Κάνουμε πολλά περισσότερα για να διασφαλίζουμε την προστασία των πληροφοριών σας.

Επέκταση Όλων | Σύμπτυξη Όλων

  • Διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και τεχνολογικά προηγμένα μέτρα ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει:

    • SSL και κρυπτογράφηση
    • Τείχος προστασίας (firewall)
    • Παρακολούθηση
    • Αυτόματη αποσύνδεση


    SSL και κρυπτογράφηση
    . Στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες εξυπηρέτησης λογαριασμών χρησιμοποιούμε μια καθιερωμένη τεχνολογία που ονομάζεται Secure Sockets Layer (SSL), με την οποία κρυπτογραφούνται πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή και των διακομιστών μας. Η κρυπτογράφηση λειτουργεί κωδικοποιώντας λέξεις και αριθμούς πριν διοχετευθούν στο Internet, έτσι ώστε η ανάγνωση ή η τροποποίησή τους να είναι αδύνατη.

    Ύπαρξη πολλαπλών επιπέδων κρυπτογράφησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο ασφαλέστερη είναι η επικοινωνία. Τα προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζουν κρυπτογράφηση 128-bit ή μεγαλύτερη προσφέρουν σήμερα την καλύτερη προστασία.

    Τείχος προστασίας (firewall). Το τείχος προστασίας (firewall) είναι ένας συνδυασμός εξοπλισμού και λογισμικού, ο οποίος χρησιμοποιείται για να ελέγχονται οι πληροφορίες που μπορούν να περάσουν από το Internet στα εσωτερικά συστήματα και τους διακομιστές μας. Τα τείχη προστασίας εφαρμόζουν ένα σύνολο κανόνων με σκοπό την απαγόρευση εισόδου σε εισβολείς και ιούς.

    Παρακολούθηση. Παρακολουθούμε διαρκώς τα συστήματά μας ώστε να εντοπίζουμε στοιχεία επιχειρούμενων εισβολών. Στις μεθόδους παρακολούθησης που εφαρμόζουμε συνδυάζουμε εσωτερικούς πόρους και εταιρείες υπηρεσιών ασφαλείας, τις οποίες αμείβουμε για να συμβάλλουν στην προφύλαξη των πληροφοριών σας.

    Αυτόματη αποσύνδεση. Σκοπός της αυτόματης αποσύνδεσης είναι να προστατεύει τα στοιχεία του λογαριασμού σας από περαστικούς, εάν διακόψετε την εργασία σας στο σύστημα και απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή σας πριν αποσυνδεθείτε. Κατά κανόνα θα αποσυνδέεστε αυτόματα 20 λεπτά μετά το τελευταίο σας κλικ σε μια ασφαλή περίοδο λειτουργίας.

    Μέτρα ασφαλείας που μπορείτε να λάβετε
    Υπάρχουν πολλές ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε για να αυξήσετε την ασφάλεια κατά τη χρήση του Internet. Στη συνέχεια αναφέρονται κάποια βασικά μέτρα ασφαλείας, συνιστούμε όμως να διαβάσετε και τα σχετικά θέματα που παρατίθενται στο μενού πλοήγησης αριστερά.

    • Χρησιμοποιείτε πρόγραμμα περιήγησης με κρυπτογράφηση 128-bit ή μεγαλύτερη.
    • Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ασφαλή σελίδα.
    • Αποσυνδεθείτε και κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης.
    • Κάντε εκκαθάριση της μνήμης cache.

     

    Χρησιμοποιείτε πρόγραμμα περιήγησης με κρυπτογράφηση 128-bit ή μεγαλύτερη. Για την είσοδό σας στις περιοχές εξυπηρέτησης λογαριασμού της τοποθεσίας μας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να υποστηρίζει κρυπτογράφηση τουλάχιστον 128 bit.

    Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ασφαλή σελίδα. Όταν είστε συνδεδεμένοι και προβάλλετε πληροφορίες του λογαριασμού σας, οι πληροφορίες που μεταδίδονται κρυπτογραφούνται και είναι ασφαλείς όταν στον πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζεται το εικονίδιο ενός κλειδωμένου λουκέτου. Το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει πάντα αυτό το λουκέτο στο ίδιο σημείο. Συνήθως το λουκέτο βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, όμως δεν το εμφανίζουν στο ίδιο σημείο όλα τα προγράμματα περιήγησης. Εντοπίστε το εικονίδιο του λουκέτου στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και πάντα να βεβαιώνεστε ότι εμφανίζεται στο σημείο αυτό όταν εισάγετε ή βλέπετε εμπιστευτικές πληροφορίες.
    Μπορείτε επίσης να ελέγχετε το πλαίσιο της διεύθυνσης (URL) εάν το http:// έχει αλλάξει σε https://. Το γράμμα "s" δηλώνει ότι η σύνδεσή σας είναι ασφαλής. Ωστόσο, δεν μπορείτε να εμπιστεύεστε μόνο αυτήν την ένδειξη εάν έχετε κάνει κλικ σε σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διότι ορισμένα συστήματα απάτης μέσω ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing) έχουν καταφέρει να πλαστογραφούν το πρόθεμα "https" ώστε η διεύθυνση να δείχνει ασφαλής.

    Αποσυνδεθείτε και κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή σας χωρίς να αποσυνδεθείτε από την Τοποθεσία και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει το κουμπί επιστροφής (back) του προγράμματος περιήγησης και να δει πληροφορίες που έχετε εισαγάγει.

    Το αναγνωριστικό χρήστη (user ID) και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να αποκτάτε πρόσβαση στην τοποθεσία της Franklin Templeton που αφορά στη χώρα σας προστατεύονται ξεχωριστά από το σύστημα ασφαλείας της τοποθεσίας μας, το οποίο διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το πρόγραμμα περιήγησης μόλις συνδεθείτε.

    Κάντε εκκαθάριση της μνήμης cache. Ως πρόσθετο προληπτικό μέτρο αφού επισκεφθείτε οποιαδήποτε ασφαλή τοποθεσία, μπορείτε να διαγράφετε εικόνες σελίδων τις οποίες το πρόγραμμα περιήγησης έχει αποθηκεύσει στον σκληρό σας δίσκο. Αυτές οι εικόνες σελίδων ονομάζονται "προσωρινή μνήμη" (cache). Ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί την προσωρινή μνήμη για να λειτουργεί ταχύτερα, φορτώνοντας εικόνες από το σκληρό σας δίσκο αντί να τις λαμβάνει κάθε φορά από το διακομιστή της διαδικτυακής τοποθεσίας. Στην ενότητα Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε συνήθως υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο εκκαθάρισης της προσωρινής μνήμης.

    Οι απειλές ασφαλείας αλλάζουν συνεχώς
    Χρησιμοποιούμε διαδικασίες εντατικού ελέγχου και άλλα μέτρα, προκειμένου να διαπιστώνουμε ότι τα στοιχεία των πελατών μας είναι προστατευμένα. Ωστόσο, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι αλάνθαστο. Πριν αποκτήσετε πρόσβαση και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε.

  • Έχετε λάβει ποτέ μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάποια εταιρεία, με το οποίο σας ζητείται να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, όπως ο προσωπικός σας αριθμός αναγνώρισης ή ο αριθμός του λογαριασμού σας, ή σας ζητείται να κάνετε κλικ σε μια ύποπτη διαδικτυακή σύνδεση; Το πιθανότερο είναι να επρόκειτο για απάτη από κάποιον που επιχειρούσε να κλέψει την ταυτότητά σας για δόλιους σκοπούς.

    Τι είναι το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" (phishing);
    Είναι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο δείχνει να προέρχεται από κάποια νόμιμη επιχείρηση, αλλά στην πραγματικότητα έχει σκοπό να υποκλέψει προσωπικά σας στοιχεία.

    Οι υποκλοπείς χρησιμοποιούν ως δόλωμα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δείχνει ότι προέρχεται από το διαδικτυακή τοποθεσία κάποιας τράπεζας, καταστήματος λιανικής ή δημοπρασιών, ή από άλλη επιχείρηση με την οποία ενδεχομένως έχετε σχέση μέσω διαδικτύου. Το μήνυμα συνήθως ισχυρίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα με το λογαριασμό σας και σας ζητά να κάνετε κλικ σε μια σύνδεση που περιέχεται σε αυτό και να επιστρέψετε στη διαδικτυακή τοποθεσία των υποκλοπέων, προκειμένου να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του λογαριασμού σας, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. Ορισμένες φορές, με το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σάς ζητείται απλώς να κάνετε λήψη ενός συνημμένου, το οποίο μπορεί να είναι μολυσμένο με ιό ή λογισμικό κατασκοπίας (spyware) (βλ, Καταπολέμηση ιών και λογισμικού κατασκοπίας παρακάτω).

    Η σύνδεση σας μεταφέρει σε μια τοποθεσία η οποία είναι έξυπνα σχεδιασμένη έτσι ώστε να δείχνει σαν την τοποθεσία της επιχείρισης, όμως κάθε πληροφορία που εισάγετε καταγράφεται από τον υποκλοπέα, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να υποκλέψει την ταυτότητά σας, να προβεί σε αγορές χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα ή να πραγματοποιήσει αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς σας.

    Τρόποι αποφυγής των παγίδων των υποκλοπέων
    Εξετάζετε κριτικά τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τα οποία σας ζητούνται ευαίσθητες πληροφορίες και ακολουθήστε ορισμένα απλά βήματα για να προστατευτείτε.

    Επαναπληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL. Οι υποκλοπείς εφαρμόζουν πολύ εξελιγμένα μέσα για το σχεδιασμό και την τεχνολογία που χρησιμοποιούν, έτσι ώστε τα μηνύματα προσέλκυσης που αποστέλλουν να δείχνουν νόμιμα. Η διεύθυνση URL της σύνδεσης σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "ψαρέματος" συνήθως μοιάζει με την έγκυρη διαδικτυακή διεύθυνση μιας εταιρείας. Εάν κάνετε κλικ στη σύνδεση, ανακατευθύνεστε στην ψεύτικη τοποθεσία του υποκλοπέα. Ωστόσο, εάν πληκτρολογήσετε στο πρόγραμμα πλοήγησης τη διεύθυνση που εμφανίζεται αντί να κάνετε κλικ στη σύνδεση, μπορείτε να αποφύγετε την ανακατεύθυνση.

    Καλέστε την εταιρεία. Η Franklin Templeton δεν θα σας ζητήσει ποτέ προσωπικές πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ πιστεύουμε ότι και οι πιο αξιόπιστες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν θα κάνουν ποτέ κάτι τέτοιο. Εάν έχετε αμφιβολίες για τη νομιμότητα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καλέστε την εταιρεία που το έχει αποστείλει.

    Παράλληλα με τις διαδικτυακές τους τοποθεσίες, οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρείες συνήθως διαθέτουν υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης. Με ένα σύντομο τηλεφώνημα στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να μάθετε εάν το "πρόβλημα στο λογαριασμό σας" είναι πραγματικό.

    Επιδιώκετε να ενημερώνεστε συνεχώς. Οι απάτες μέσω ηλεκτρονικού "ψαρέματος" γίνονται πιο σύνθετες, καθώς οι υποκλοπείς προσπαθούν να βρίσκονται πιο μπροστά από αυτούς που προσπαθούν να τους σταματήσουν. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις πιο πρόσφατες απάτες μέσω ηλεκτρονικού "ψαρέματος" στη διεύθυνση www.antiphishing.org. Η διαδικτυακή τοποθεσία αυτή έχει δημιουργηθεί από μια ομάδα που προσπαθεί να εξαλείψει τις κλοπές ταυτότητας και την απάτη που συνδέεται με το ηλεκτρονικό "ψάρεμα".

  • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί πλέον μέρος του πυρήνα της ζωής μας. Μας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε γρήγορα και εύκολα με φίλους και μέλη της οικογένειάς μας, είτε βρίσκονται στην άλλη άκρη της πόλης μας, είτε στην άλλη άκρη του πλανήτη. Ωστόσο, η ευκολία που μας προσφέρει δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε τους κινδύνους που πιθανώς ενέχει.

    Αντιμετωπίστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σαν μια καρτ-ποστάλ
    Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν αποτελεί ιδιωτική μέθοδο επικοινωνίας. Οποιοσδήποτε με ένα συγκεκριμένο επίπεδο τεχνικών γνώσεων μπορεί να διαβάζει αυτά που στέλνετε. Αν και ενδεχομένως φαίνεται απίθανο να ενδιαφερθεί οποιοσδήποτε και να μπει στον κόπο να διαβάσει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε καθώς αυτά μεταδίδονται, είναι σοφό να προτιμάτε την οδό της προφύλαξης.

    Αποφεύγετε να γράφετε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οτιδήποτε το οποίο δεν θα αποφασίζατε να γράψετε σε μια καρτ-ποστάλ την οποία θα ρίχνατε στο ταχυδρομικό κουτί. Αποφεύγετε, δηλαδή, να γράφετε προσωπικές πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου, όπως αριθμούς λογαριασμών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, αριθμούς φορολογικού μητρώου ή τους αντίστοιχους προσωπικούς αριθμούς αναγνώρισης στη χώρα σας, αριθμούς διαβατηρίων ή κωδικούς πρόσβασης.

    Αποφυγή ιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
    Σχεδόν κάθε εβδομάδα δημοσιεύονται σημαντικές ειδήσεις σχετικά με ιούς που κυκλοφορούν στο Internet μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ιοί αυτοί συνήθως φθάνουν με τη μορφή συνημμένου, μαζί με μια δελεαστική πρόσκληση να ανοίξετε το συνημμένο.

    Εάν το ανοίξετε, ο ιός μπορεί να κάνει σχεδόν οτιδήποτε - από το να στείλει αντίγραφα του εαυτού του σε όλους όσους βρίσκονται στο βιβλίο διευθύνσεών σας, μέχρι να προκαλέσει πλήρη κατάρρευση του υπολογιστή σας. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να διαγράψετε αμέσως το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να το ανοίξετε, ειδικά εάν δεν γνωρίζετε τον αποστολέα.

    Οι ιοί κρύβουν παγίδες, όμως, και τα μηνύματα στα οποία επισυνάπτονται μπορεί να δίνουν την εντύπωση ότι έχουν αποσταλεί από κάποιον τον οποίο γνωρίζετε και εμπιστεύεστε, κάποιον ο οποίος δεν θα σας έστελνε ποτέ ιό σκόπιμα. Έτσι λοιπόν έχει νόημα να είστε γενικά καχύποπτοι σε ό,τι αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

    Πριν ανοίξετε ένα συνημμένο το οποίο δεν αναμένετε από κάποιον γνωστό ή μέλος της οικογένειάς σας, είναι καλή ιδέα να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τηλεφωνήσετε στο πρόσωπο αυτό, ώστε να βεβαιωθείτε ότι όντως έχει στείλει το συνημμένο.

    Αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
    Η αυτόκλητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (η οποία συνήθως ονομάζεται spam) αποτελεί ένα εντεινόμενο πρόβλημα στο Internet, τόσο για τους παραλήπτες όσο και για εταιρείες που επιχειρούν να επικοινωνήσουμε με πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι προσφορές φθηνών στεγαστικών δανείων, οι επικλήσεις τοποθεσιών πορνογραφικού περιεχομένου, οι απάτες μέσω ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing) και οι διαφημίσεις προϊόντων εντάσσονται στην κατηγορία της ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

    Χρησιμοποιείτε φίλτρο ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Μια καλή πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι το λογισμικό αποκλεισμού (spam-blocking). Πολλά προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπως το Outlook και το Eudora, διαθέτουν ενσωματωμένα εργαλεία προστασίας από ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία. Αντίστοιχα, ο πάροχος Internet που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει συμπεριλάβει στην υπηρεσία του αντίστοιχο σύστημα αποκλεισμού. Εάν δεν έχετε αυτές τις επιλογές στη διάθεσή σας, φροντίστε να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε μόνοι σας λογισμικό αποκλεισμού ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τα συστήματα αυτά περιορίζουν σε εύλογο βαθμό την ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, δεν είναι όμως 100% αποτελεσματικά.

    Διαγράφετε χωρίς να ανοίγετε. Όταν απαντάτε σε ένα ανεπιθύμητο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ή ακόμα και όταν απλώς το ανοίγετε, ενδέχεται να επιβεβαιώνετε έτσι στον αποστολέα ότι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου είναι ενεργή. Αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει στην αποστολή περισσότερης ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς εσάς, καθώς η "καλή" διεύθυνση μεταδίδεται μεταξύ των αποστολέων.

    Διαγραφείτε με προσοχή. Εάν το ανεπιθύμητο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προέρχεται από εταιρεία ή άτομο που δεν γνωρίζετε, το να ακολουθήσετε οδηγίες για τη "διαγραφή" σας από τη λίστα αλληλογραφίας λογικά δεν πρόκειται να σταματήσει την ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Με την απάντησή σας πιθανώς θα επιβεβαιώσετε απλώς στον αποστολέα ότι η διεύθυνσή σας είναι ενεργή, οπότε πλέον θα είναι πιο πιθανό να προστεθεί και σε άλλες λίστες, παρά να διαγραφεί από οποιαδήποτε λίστα.

    Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι η ανεπιθύμητη αλληλογραφία προέρχεται από εταιρεία με την οποία έχετε σχέση, εξετάστε την πιθανότητα η εταιρεία αυτή να θέλει να λάβετε αυτό που στέλνει. Ενδέχεται να μην συνειδητοποιεί ότι σας ενοχλεί με αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, διότι μπορεί να έχετε ξεχάσει ότι έχετε εγγραφεί για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων ή ειδικών προσφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι νόμιμες επιχειρήσεις που σας θέλουν ως πελάτη συνήθως παρέχουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για να επικοινωνήσετε μαζί τους και να ζητήσετε τη διαγραφή του ονόματός σας από τις λίστες αλληλογραφίας τους.

    Αναφέρετε τους αποστολείς ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών Internet συχνά καταβάλλουν διαρκείς προσπάθειες να καταπολεμήσουν την ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία στα συστήματά τους. Αναφέροντας την ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία όταν τη λαμβάνετε, μπορείτε ορισμένες φορές να βοηθήσετε τους παρόχους να εμποδίσουν τα σχέδια των αποστολέων τέτοιας αλληλογραφίας στο μέλλον. Απευθυνθείτε στον πάροχό σας για να μάθετε εάν διαθέτει διαδικασίες αναφοράς ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

  • Η παρουσία ιών ή λογισμικού κατασκοπίας στον υπολογιστή σας μπορεί να προκαλέσει περισσότερα από μια κατάρρευση του συστήματός σας ή τη διαγραφή αρχείων. Υπάρχουν περισσότερο δόλια χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν σοβαρότερη απειλή για την ασφάλεια προσωπικών πληροφοριών.

    Ο ιός είναι ένα πρόγραμμα που εισέρχεται στον υπολογιστή σας χωρίς να το γνωρίζετε και προσαρτάται σε άλλα αρχεία, αναπαράγοντας τον εαυτό του και εξαπλωνόμενος. Το λογισμικό αντικατασκοπίας είναι κάτι παρόμοιο, με την έννοια ότι εισβάλλει στον υπολογιστή σας χωρίς να το γνωρίζεται, αλλά επίσης παρακολουθεί τη δραστηριότητά σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αναφέρει τη δραστηριότητα αυτή στο άτομο το οποίο αρχικά έγραψε το πρόγραμμα.

    Το να διατηρείτε τον υπολογιστή σας καθαρό από κάθε ανεπιθύμητο πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα διασφάλισης του ότι οι προσωπικές σας πληροφορίας παραμένουν ασφαλείς.

    Να είστε προσεκτικοί κατά τη λήψη αρχείων
    Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, όποτε πραγματοποιείτε λήψη αρχείων λογισμικού ή εφαρμογών από το Internet, είναι πιθανό να επιτρέπετε σε έναν "δούρειο ίππο" να εισέλθει στο σύστημά σας. Ο "δούρειος ίππος" (Trojan horse) είναι ένα αρχείο που διαθέτει κρυμμένα στο εσωτερικό του ανεπιθύμητα επιμέρους στοιχεία, όπως ιούς ή λογισμικό κατασκοπίας.

    Τα προγράμματα αυτά διαφέρουν ως προς την έκταση της ζημιάς που μπορεί να προκαλέσουν. Κάποιο από αυτά μπορεί απλώς να σας ενοχλεί, τροποποιώντας την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και μη αφήνοντάς σας να την επαναφέρετε. Κάποιο άλλο μπορεί να καταγράψει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας καθώς συνδέεστε σε μια τοποθεσία οικονομικού αντικειμένου, και στη συνέχεια να μεταδώσει τα στοιχεία αυτά στην πηγή, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την κλοπή της ταυτότητάς σας.

    Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε λήψη αρχείου, προσπαθήστε να βεβαιωθείτε όσο γίνεται περισσότερο ότι μπορείτε να εμπιστευθείτε την εντιμότητα της πηγής προέλευσης.

    Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε λήψη ενός αρχείου για να εισέλθουν κακόβουλα προγράμματα στο σύστημά σας. Ορισμένα από αυτά μπορούν να παρεισφρήσουν στον υπολογιστή σας χωρίς οποιαδήποτε δική σας ενέργεια, παρά μόνο την επίσκεψη σε μια διαδικτυακή τοποθεσία η οποία δεν έχει λάβει κατάλληλα μέτρα ώστε να μην επιτρέπει σε εισβολείς να ενεργοποιούν αυτές τις "παράπλευρες" λήψεις. Η τοποθεσία μας διαθέτει μέτρα ασφαλείας για την καταπολέμηση αυτού του είδους των ενεργειών.

    Διατηρείτε το σύστημά σας "καθαρό"
    Υπάρχουν προγράμματα προστασίας από ιούς και λογισμικό κατασκοπίας, τα οποία αναζητούν και καταστρέφουν το λογισμικό κατασκοπίας, ώστε το σύστημά σας να παραμένει "καθαρό". Θα πρέπει, ωστόσο, να έχετε υπ' όψιν ότι οι ιοί και το λογισμικό κατασκοπίας δεν εξαλείφονται εύκολα.

    Για παράδειγμα, τα προγράμματα κατασκοπίας συνήθως πλήττουν τον υπολογιστή σας σε ομάδες και όχι ως μεμονωμένα προγράμματα. Έτσι, όταν το λογισμικό κατασκοπίας Α εισβάλει στον υπολογιστή σας, μπορεί να εισβάλουν και τα παρόμοια προγράμματα Β, Γ, Δ και Ε, τα οποία θα βρουν ένα σημείο να κρυφτούν. Εκτός του ότι παρακολουθούν εσάς, τα προγράμματα αυτά παρακολουθούνται και μεταξύ τους. Εάν το λογισμικό κατασκοπίας Α διαγραφεί, το λογισμικό κατασκοπίας Β επικοινωνεί με το δημιουργό του και φέρνει στον υπολογιστή σας ένα αντίγραφο του Α. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να αποσυνδέεστε από το Internet πριν επιχειρήσετε να καθαρίσετε τα αρχεία αυτά από το σύστημά σας.

    Οι ειδικοί της εταιρείας μας σε θέματα ασφαλείας Internet συνιστούν την εκτέλεση των προγραμμάτων προστασίας από ιούς και λογισμικό κατασκοπίας αρκετές φορές στη σειρά. Με κάθε εκτέλεση μπορεί να επιτυγχάνουν και μια σταδιακή "εκκαθάριση", με αποτέλεσμα να δρουν συνδυαστικά, εντοπίζοντας και καταστρέφοντας λογισμικό κατασκοπίας και ιούς που παρέμεναν κρυμμένοι. Ως τελευταίο βήμα, κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, εκτελέστε τα προγράμματα προστασίας από ιούς και λογισμικό κατασκοπίας άλλη μία φορά.

    Αυτή η διαδικασία μπορεί να φαίνεται υπερβολική, όμως πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι αξίζει την προσπάθεια για να διατηρείται το σύστημά σας "καθαρό". Εάν προτιμάτε να μην προβαίνετε στις παραπάνω ενέργειες, μια καλή ιδέα είναι να εκτελείτε τα προγράμματα προστασίας από ιούς και λογισμικό κατασκοπίας τουλάχιστον μία φορά.

  • Παρά τη διευκόλυνση που προσφέρουν οι κοινόχρηστοι υπολογιστές σε αεροδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους, με τη χρήση τους θα μπορούσε να παραβιαστεί η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών.

    Βρίσκεστε σε διακοπές και δεν έχετε καταφέρει να ελέγξετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για μία εβδομάδα. Κάθεστε κάπου για έναν καφέ και διαπιστώνετε ότι στο κατάστημα υπάρχει κοινόχρηστος υπολογιστής. Διαθέτει πρόσβαση στο Internet, οπότε αποφασίζετε να ελέγξετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και να ρίξετε μια ματιά στην αγαπημένη σας ειδησεογραφική διαδικτυακή τοποθεσία. Μέχρι εδώ, κανένα πρόβλημα.

    TΣτη συνέχεια αποφασίζετε να επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της τράπεζάς σας, να συνδεθείτε και να ελέγξετε εάν έχουν εκκαθαριστεί κάποιες πρόσφατες συναλλαγές. Είναι καλή ιδέα αυτό; Μάλλον όχι, δεδομένου ότι χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή.

    Δεν μπορείτε να ξέρετε τι είδους προγράμματα κατασκοπίας έχουν εγκατασταθεί σε κοινόχρηστους υπολογιστές. Ο υπολογιστής μπορεί να περιέχει λογισμικό καταγραφής της χρήσης του πληκτρολογίου ή άλλα προγράμματα εισβολής που έχουν εγκατασταθεί από κάποιον προηγούμενο χρήστη. Τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποιον να υποκλέψει την ταυτότητά σας καθώς πληκτρολογείτε προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στον τραπεζικό σας λογαριασμό μέσω Internet.

    Δεδομένης της ευκολίας με την οποία το λογισμικό κατασκοπίας και άλλα δόλια προγράμματα μπορούν να ενσωματωθούν σε έναν προσωπικό υπολογιστή που χρησιμοποιείται μόνο από εσάς, καλό θα είναι να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην επιδιώκετε πρόσβαση σε προσωπικά σας οικονομικά στοιχεία από υπολογιστή ο οποίος χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό.

    Συγκεκριμένες πληροφορίες και δηλώσεις στο παρόν ενδέχεται να προέρχονται από τρίτες πηγές. Αν και θεωρούμε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητά τους.