Σημαντικές πληροφορίες νομικού περιεχομένου

Η παρούσα Σύμβαση Όρων Χρήσης αποτελεί δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Franklin Templeton Investments. Διέπει την από πλευράς σας χρήση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας και όλων των προϊόντων, υπηρεσιών, περιεχομένου, εργαλείων και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτής. Χρησιμοποιώντας την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων Χρήσης, δεν σας παρέχετε άδεια πρόσβασης στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ή άλλης χρήσης αυτής.

Οι παρόντες Όροι τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις: Ιούνιος 2018

Επέκταση Όλων | Σύμπτυξη Όλων

 • Στην παρούσα Σύμβαση Όρων Χρήσης ("Όροι Χρήσης") αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία που βρίσκεται στη διεύθυνση www.franklintempleton.gr , καθώς και όλα τα προϊόντα, υπηρεσίες, στοιχεία περιεχομένου, εργαλεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας (συλλογικά αναφερόμενων ως η "Τοποθεσία" ή το "Περιεχόμενο της τοποθεσίας"). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Αποκτώντας πρόσβαση, περιηγούμενοι ή και χρησιμοποιώντας την παρούσα Τοποθεσία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους Όρους Χρήσης.

  Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν επιπροσθέτως τυχόν άλλων συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και εμάς, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμβάσεων πελάτη ή λογαριασμού και άλλων συμφωνιών που διέπουν την από μέρους σας χρήση προϊόντων, υπηρεσιών, στοιχείων περιεχομένου, εργαλείων και πληροφοριών αυτής της Τοποθεσίας που ανήκουν στην Franklin Templeton ή σε τρίτα πρόσωπα (εταιρείες μη συνδεδεμένες με εμάς).

  Η από εσάς χρήση αυτής της Τοποθεσίας διέπεται από την έκδοση των Όρων Χρήσης που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία αποκτάτε πρόσβαση στην παρούσα Τοποθεσία. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της Τοποθεσίας και των Όρων Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η ημερομηνία της όποιας τροποποίησης θα αναφέρεται στον Πίνακα Περιεχομένων. Εάν χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων Όρων Χρήσης, θα θεωρηθεί ότι έχετε συμφωνήσει με τους Όρους Χρήσης όπως θα έχουν τροποποιηθεί.

 • Η παρούσα Τοποθεσία παρέχεται ως υπηρεσία και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς από την Templeton Franklin Global Distributors, Ltd. ("TFGD" ή "εμείς" ή "εμάς") - δεν παρέχεται από τα αμοιβαία κεφάλαια της Franklin Templeton (το "Αμοιβαίο Κεφάλαιο" ή τα "Αμοιβαία Κεφάλαια").

  Η Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] είναι ένας διεθνής επενδυτικός οργανισμός που λειτουργεί με την επωνυμία Franklin Templeton Investments. Μέσω των διάφορων οντοτήτων Franklin Templeton, η Franklin Templeton Investments παρέχει υπηρεσίες επενδύσεων, εξυπηρέτησης μετόχων και διανομής, τόσο διεθνώς όσο και στις ΗΠΑ, στα αμοιβαία κεφάλαια Franklin, Templeton και Franklin Mutual Series και σε θεσμικούς πελάτες, καθώς και ξεχωριστές υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασμών.

 • Η παρούσα τοποθεσία προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένους επιλέξιμους αντιπροσώπους και επενδυτές στην Ελλάδα, και ρητά δεν προορίζεται για κατοίκους των ΗΠΑ. Εάν είστε επενδυτής των ΗΠΑ, επισκεφθείτε την άλλη μας διαδικτυακή τοποθεσία, στη διεύθυνση http://www.franklintempleton.com/ για υποστήριξη σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται νόμιμα στις ΗΠΑ.

  Καμία αναφορά της παρούσας Τοποθεσίας δεν θα πρέπει να θεωρείται προσέλκυση για αγορά ή προσφορά για πώληση χρεογράφου ή άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας σε πρόσωπο οποιασδήποτε περιοχής δικαιοδοσίας όπου η εν λόγω προσέλκυση, προσφορά, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη βάσει της νομοθεσίας αυτής της περιοχής δικαιοδοσίας. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ για οποιονδήποτε από τους περιορισμούς πωλήσεων, απευθυνθείτε στο χρηματιστή, δικηγόρο, λογιστή, τραπεζικό στέλεχος ή άλλον επαγγελματία με τον οποίο συνεργάζεστε.

 • Προσωπική χρήση. Η παρούσα Τοποθεσία προορίζεται μόνο για προσωπική σας, μη επαγγελματική χρήση, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική μεταξύ μας έγγραφη συμφωνία.

  Η παρούσα τοποθεσία προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένους επιλέξιμους αντιπροσώπους και επενδυτές στην Ελλάδα, και ρητά δεν προορίζεται για κατοίκους των ΗΠΑ. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην παρούσα Τοποθεσία από σημεία εκτός των χωρών αυτών, και συγκεκριμένα από περιοχές εντός των ΗΠΑ, αυτό γίνεται με δική σας πρωτοβουλία και κίνδυνο, ενώ παράλληλα είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Πρόσβαση στον online λογαριασμό σας. Εάν διατηρείτε λογαριασμό στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω της παρούσας Τοποθεσίας, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση του απορρήτου του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασής σας (ή του Προσωπικού Αριθμού Αναγνώρισης (PIN) που χρησιμοποιείτε), καθώς και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Συμφωνείτε να αποδεχθείτε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσω του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης που διαθέτετε, οι οποίες οφείλονται σε δική σας συμπεριφορά, αδράνεια ή αμέλεια. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε αποκάλυψη, απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας.

  Δέσμευση μη προσέλκυσης. Καμία αναφορά της παρούσας Τοποθεσίας δεν θα πρέπει να θεωρείται προσέλκυση για αγορά ή προσφορά για πώληση ή σύσταση αγοράς χρεογράφου ή άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας σε πρόσωπο οποιασδήποτε περιοχής δικαιοδοσίας όπου η εν λόγω προσέλκυση, προσφορά, σύσταση, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη βάσει της νομοθεσίας αυτής της περιοχής δικαιοδοσίας.

  Μη παροχή επενδυτικών συστάσεων ή επαγγελματικών συμβουλών - χρήση εργαλείων. Η παρούσα Τοποθεσία δεν προτίθεται να παρέχει φορολογικές, νομικές, ασφαλιστικές ή επενδυτικές συμβουλές, ενώ καμία αναφορά της Τοποθεσίας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σύσταση, από εμάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, απόκτησης ή διάθεσης επένδυσης ή χρεογράφου, ή συμμετοχής σε οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική ή συναλλαγή. Αν και ορισμένα εργαλεία που διατίθενται στην Τοποθεσία μπορεί να παρέχουν γενικές επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές αναλύσεις με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που δίνεται, τα εν λόγω αποτελέσματα δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συστάσεις ή συμβουλές από πλευράς μας. Εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να αποφασίζετε εάν οποιαδήποτε επένδυση, χρεόγραφο ή στρατηγική, ή άλλο προϊόν ή υπηρεσία, είναι κατάλληλη σύμφωνα με τους επενδυτικούς σας στόχους.

 • Μη επιτρεπόμενες χρήσεις. Δεδομένου ότι όλοι οι διακομιστές έχουν περιορισμένη χωρητικότητα και χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό ατόμων, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Τοποθεσία με τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά ή υπερβολικό φορτίο σε διακομιστή της Franklin Templeton, ή σε δίκτυο το οποίο είναι συνδεδεμένο με διακομιστή της Franklin Templeton. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την τοποθεσία με τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να παρεμβληθεί στη χρήση της από οποιοδήποτε άλλο μέρος.

  Μέσα πρόσβασης. Η Τοποθεσία γενικά είναι σχεδιασμένη για να προβάλλεται από συμβατικό πρόγραμμα περιήγησης με ανάλυση οθόνης 640 x 480 pixel ή μεγαλύτερη, όπως τα Netscape Navigator® 6.1 ή Microsoft® Internet Explorer® 5.5. Αν και μπορείτε να χρησιμοποιείτε και άλλα μέσα για την πρόσβασή σας στην Τοποθεσία, θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η Τοποθεσία ενδέχεται να μην εμφανίζεται επακριβώς μέσω άλλων μεθόδων πρόσβασης, τις οποίες χρησιμοποιείτε με δικό σας κίνδυνο. Έχετε την ευθύνη προσαρμογής των ρυθμίσεων της μνήμης cache στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να λαμβάνετε τα πλέον πρόσφατα δεδομένα. Δεν θα πρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στην Τοποθεσία μέσω συσκευών ή υπηρεσιών που είναι σχεδιασμένες να παρέχουν υψηλής ταχύτητας, αυτοματοποιημένη και επαναλαμβανόμενη πρόσβαση, εφόσον οι συσκευές αυτές δεν είναι εγκεκριμένες από εμάς.

  Περιοχές που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Η πρόσβαση και η χρήση περιοχών της Τοποθεσίας που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης ή και είναι ασφαλείς επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Δεν επιτρέπεται να αποκτάτε ή να επιχειρείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τμήματα της Τοποθεσίας μας ή άλλα προστατευμένα υλικά ή πληροφορίες, χρησιμοποιώντας μέσα τα οποία δεν σας έχουμε διαθέσει σκοπίμως για συγκεκριμένη χρήση από εσάς. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα που επιχειρούν να αποκτήσουν ή τελικά αποκτούν πρόσβαση στις περιοχές αυτές ενδέχεται να διωχθούν ποινικά ή και πολιτικά.

 • Διάθεση ενημερωτικών δελτίων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια που διαθέτουμε, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο (χρηματοοικονομικό σύμβουλο) με τον οποίο συνεργάζεστε για να λάβετε το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τους επενδυτικούς στόχους, τις προμήθειες πωλήσεων, τα έξοδα και τους κινδύνους των αμοιβαίων κεφαλαίων. Πριν επενδύσετε ή στείλετε χρήματα, διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό δελτίο.

  Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Η απόδοση των επενδύσεων και η αξία του αρχικού κεφαλαίου στα Αμοιβαία Κεφάλαια θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών, με αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών ή ζημιών κατά την πώληση των μεριδίων σας. Η αξία των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και το τυχόν εισόδημα από αυτά ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες επενδύσεων, τα έντοκα ομόλογα και άλλα επενδυτικά προϊόντα δεν αποτελούν καταθέσεις ή υποχρεώσεις ή εγγυήσεις που παρέχονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υπόκεινται σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας απώλειας του αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου.

  Επενδυτικοί κίνδυνοι. Όλα τα αμοιβαία κεφάλαια υπόκεινται σε συγκεκριμένους κινδύνους. Γενικά, οι επενδύσεις που προσφέρουν προοπτικές υψηλότερων αποδόσεων συνεπάγονται υψηλότερο βαθμό κινδύνου. Οι μετοχές και άλλα χρεόγραφα που αντιπροσωπεύουν μια συμμετοχή σε μια εταιρεία ιστορικά έχουν υπεραποδώσει έναντι άλλων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμα, όπως τείνουν να παρουσιάζουν εντονότερες διακυμάνσεις σε πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Τα ομόλογα, καθώς και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι, επηρεάζονται από την πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών τους και τις μεταβολές των επιτοκίων, ενώ οι τιμές συχνά σημειώνουν πτώση όταν τα επιτόκια αυξάνονται. Τα ομόλογα υψηλής απόδοσης και χαμηλότερης αξιολόγησης (κατηγορίας "junk") γενικά παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις τιμών και υψηλότερους κινδύνους αθέτησης. Οι επενδύσεις στο εξωτερικό, και ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες, ενέχουν πρόσθετους κινδύνους που σχετίζονται με το νόμισμα, τη μεταβλητότητα της αγοράς, καθώς και την πολιτική και κοινωνική αστάθεια. Οι κίνδυνοι αυτοί, καθώς και άλλοι κίνδυνοι στους οποίους τυχόν υπόκειται συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια, όπως αυτοί που αφορούν σε εξειδικευμένους κλάδους ή στη χρήση πολύπλοκης μορφής χρεογράφων, αναλύονται στο ενημερωτικό δελτίο του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου.

 • Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Οι ιδιώτες επενδυτές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας μπορούν να ανατρέξουν στην ενότητα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου όπου παρουσιάζονται συνοπτικά οι μη δημοσιοποιημένες προσωπικές πληροφορίες τις οποίες ενδεχομένως συλλέγουμε και τηρούμε σχετικά με υφιστάμενους ή πρώην επενδυτές, η πολιτική μας αναφορικά με τη χρήση των πληροφοριών αυτών και τα μέτρα που λαμβάνουμε για τη διασφάλιση των πληροφοριών.

  Μετάδοση προσωπικών πληροφοριών Η από μέρους σας χρήση της Τοποθεσίας ενδέχεται να συνεπάγεται τη μετάδοση πληροφοριών, καθώς και στοιχείων προσωπικής αναγνώρισης, σχετικά με εσάς. Συναινείτε στη μετάδοση των πληροφοριών αυτών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω του Internet και δηλώνετε ότι η συναίνεσή σας αυτή ισχύει κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Τοποθεσία. Όλα τα προσωπικά στοιχεία και κάθε περαιτέρω δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της σχέσης σας με την Franklin Templeton Investments δύναται κατά καιρούς να συλλέγονται, καταγράφονται, οργανώνονται, αποθηκεύονται, προσαρμόζονται ή τροποποιούνται, ανακτώνται, μεταβιβάζονται, διαχέονται ή με άλλο τρόπο να υπόκεινται σε επεξεργασία και να χρησιμοποιούνται ("υπόκεινται σε επεξεργασία") από τις εταιρείες της Franklin Templeton Investments, όπως οι Franklin Resources, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, U.S.A.ή και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες αυτής ("Franklin Templeton Investments").

  Αυτόκλητες κοινοποιήσεις. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα σχόλιά σας σχετικά με αυτήν την Τοποθεσία, τα οποία ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσουμε για να τη βελτιώσουμε. Εάν παρέχετε αυτόκλητες ιδέες, ή υλικό οποιουδήποτε είδους ("Κοινοποιήσεις") το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να αναπτύξουμε ή να εμπορευθούμε προϊόντα, υπηρεσίες, περιεχόμενο, εργαλεία ή πληροφορίες, συμφωνείτε ότι αυτό θα γίνει χωρίς δική σας αποζημίωση. Παρέχοντας σε εμάς τις ως άνω Κοινοποιήσεις, δηλώνετε σε εμάς ότι είστε κάτοχος όλων των δικαιωμάτων επί αυτών. Από τεχνικής άποψης, αυτό σημαίνει ότι με την παρούσα παρέχετε στην Franklin Templeton συνεχή, παγκόσμια, άνευ δικαιωμάτων και ανέκκλητη άδεια να επεξεργάζεται, αναπαράγει, γνωστοποιεί, μεταδίδει ή δημοσιεύει τις Κοινοποιήσεις σας είτε στην Τοποθεσία είτε σε άλλα σημεία, χωρίς ευθύνη ή υποχρέωση προς εσάς. Η Franklin Templeton έχει την ελευθερία να χρησιμοποιεί κάθε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία ή τεχνική που λαμβάνει από τις αυτόκλητες Κοινοποιήσεις σας για κάθε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης και εμπορικής προώθησης προϊόντων. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Τοποθεσία, κάθε Κοινοποίηση την οποία αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο μεταδίδετε μέσω της Τοποθεσίας μπορεί να αντιμετωπιστεί από εμάς ως μη εμπιστευτική και μη ιδιόκτητη.

  Παρακολούθηση χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς όμως να έχουμε την υποχρέωση, να αποκτούμε πρόσβαση, να αρχειοθετούμε ή να παρακολουθούμε κάθε χρήση αυτής της Τοποθεσίας, ή την από εσάς χρήση αυτής και των Κοινοποιήσεών σας. Χρησιμοποιώντας την Τοποθεσία, αποδέχεστε το δικαίωμά μας να αποκτούμε πρόσβαση, να αρχειοθετούμε ή να παρακολουθούμε τη χρήση ώστε να διασφαλίζουμε την ποιότητα της υπηρεσίας, ή να αξιολογούμε την Τοποθεσία, την ασφάλεια της Τοποθεσίας, τη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Συμφωνείτε ότι οι από μέρους μας δραστηριότητες παρακολούθησης δεν σας παρέχουν το δικαίωμα οποιασδήποτε βάσιμης ενέργειας ή άλλο δικαίωμα αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε την από εσάς χρήση της Τοποθεσίας ή με την εφαρμογή ή μη εφαρμογή αυτών των Όρων Χρήσης. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι σε καμία περίπτωση η Franklin Templeton δεν θα φέρει ευθύνη για ζημίες τις οποίες τυχόν θα υποστείτε ως αποτέλεσμα της από εμάς παρακολούθησης της χρήσης.

 • Αναγνωρίζετε ότι η παρούσα Τοποθεσία προστατεύεται από ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά, ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα ιδιοκτησίας και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας, και επίσης ότι αυτά τα παγκόσμιας ισχύος δικαιώματα ισχύουν και είναι προστατευμένα σε κάθε υφιστάμενη ή μελλοντική μορφή, μέσο και τεχνολογία. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η από εσάς αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, δημοσίευση ή ενσωμάτωση της Τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κειμένου, γραφικού, βίντεο, ήχου, κώδικα λογισμικού, σχεδιασμού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη ή λογότυπων, εκτός από το βαθμό στον οποίο προβλέπεται παρακάτω ή έχει εγκριθεί από εμάς εγγράφως.

  Επιτρεπόμενες χρήσεις. Η Franklin Templeton σάς παρέχει μη αποκλειστικό, προσωπικό, μη μεταβιβάσιμο, μη εκχωρήσιμο, περιορισμένο και ανέκκλητο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής της παρούσας Τοποθεσίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή προβολής της οποίας είστε χρήστης, μόνο για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση (οι "Επιτρεπόμενες Χρήσεις"). Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Τοποθεσία μόνο για νόμιμους σκοπούς, για τις Επιτρεπόμενες Χρήσεις και όχι για τις Μη Επιτρεπόμενες Χρήσεις. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση της Τοποθεσίας, εκτός εάν αυτό έχει συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ μας.

  Επιτρέπεται η εκτύπωση αντιγράφων του Περιεχομένου της Τοποθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίγραφα αυτά δημιουργούνται μόνο για τις Επιτρεπόμενες Χρήσεις και ότι θα συμπεριλάβετε κάθε ειδοποίηση και πληροφορία νομικού περιεχομένου που περιέχονται στο Περιεχόμενο της Τοποθεσίας, όπως όλες τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, τα υπομνήματα λογότυπων ή άλλες σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και κάθε αποποίηση ευθύνης που περιέχεται στις υποσημειώσεις ή στην ενότητα "Σημαντικές πληροφορίες νομικού περιεχομένου", όπως εμφανίζονται στην οθόνη ή μέσω συνδέσεων. Επιτρέπεται η περιορισμένη χρήση συνδέσεων παραπομπής στην Τοποθεσία, εφόσον αυτό γίνεται με πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και την Πολιτική Χρήσης συνδέσεων και την Πολιτική Χρήσης Λογότυπων που εφαρμόζουμε.

  Μη επιτρεπόμενες χρήσεις. Απαγορεύεται κάθε χρήση της Τοποθεσίας, ως αποτέλεσμα της οποίας ενδέχεται να εγερθεί ευθύνη ή να παραβιαστεί με άλλον τρόπο κάθε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμοί ή οι Όροι Χρήσης. Απαγορεύεται η μερική ή ολική εκτέλεση, δημόσια προβολή, μετάδοση, δημοσίευση, συμμετοχή στην πώληση ή μεταβίβαση, τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγων έργων με βάση οτιδήποτε διατίθεται μέσω της Τοποθεσίας. Απαγορεύεται η ηλεκτρονική αποθήκευση οποιουδήποτε σημαντικού τμήματος ή μέρους της Τοποθεσίας. Δεν επιτρέπεται η αποσυμπίληση, παραπομπή με σύνδεση, ενσωμάτωση ή τροποποίηση μέρους της παρούσας Τοποθεσίας χωρίς την έγγραφη έγκρισή μας. Κάθε τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Franklin Templeton.

  Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα. Τα εμπορικά μας σήματα παρατίθενται στην ενότητα Εμπορικά σήματα της Franklin Templeton. Άλλα ονόματα και λογότυπα εταιρικών προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται και προβάλλονται στην παρούσα Τοποθεσία δύναται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών ιδιοκτησίας άλλων προσώπων. Καμία αναφορά της παρούσας Τοποθεσίας δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά χορήγηση άδειας ή δικαιώματα χρήσης Εμπορικών Σημάτων της Franklin Templeton ή άλλων εμπορικών σημάτων που προβάλλονται στην παρούσα Τοποθεσία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση σε κάθε περίπτωση της Franklin Templeton ή και του κατόχου ή κατόχων των εν λόγω άλλων εμπορικών σημάτων. Κάθε υπεραξία που προκύπτει από τη χρήση των Εμπορικών Σημάτων της Franklin Templeton σε οποιαδήποτε διαδικτυακή τοποθεσία θα ισχύει προς όφελός μας.

  Η Τοποθεσία περιέχει επίσης κείμενα, λογισμικό, γραφικά, εικόνες και άλλο υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και νόμους (συλλογικά, το "Ιδιόκτητο Υλικό"), κυριότητας της Franklin Templeton ή των δικαιοπαρόχων της. Κάθε χρήση του ως άνω Ιδιόκτητου Υλικού με τρόπο πέραν των όσων προβλέπονται στο παρόν απαγορεύεται ρητά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Franklin Templeton ή και των κατόχων των σχετικών δικαιωμάτων.

  Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων και διαδικασία έγερσης αξιώσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε από την Τοποθεσία μας κάθε περιεχόμενο φέρεται να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα προσώπων. Εάν θεωρείτε εύλογα ότι δικό σας έργο προστατευόμενο με πνευματικά δικαιώματα είναι προσβάσιμο από την παρούσα Τοποθεσία με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας.

  Πολιτικές της Franklin Templeton για τη χρήση συνδέσεων και λογότυπων. Η χρήση λογότυπων της Franklin Templeton ή η δημιουργία υπερσυνδέσεων (hyperlinks) προς τη διαδικτυακή μας τοποθεσία απαγορεύεται χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση από εμάς. Μπορείτε, ωστόσο, να δημιουργήσετε μια σύνδεση προς τη διαδικτυακή μας τοποθεσία, η οποία να περιλαμβάνει το λογότυπό μας, εφόσον αποδεχθείτε και ακολουθείτε την Πολιτική Χρήσης Συνδέσεων και την Πολιτική Χρήσης Λογότυπων της εταιρείας μας, και η ως άνω σύνδεση, μαζί με το λογότυπο, προορίζεται για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση (εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει εγγράφως σε άλλους όρους).

  Παρέχουμε περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης υπερσύνδεσης προς στην παρούσα Τοποθεσία βάσει των πολιτικών αυτών, ενώ ενδέχεται να αναθεωρήσουμε τις Πολιτικές Χρήσης Συνδέσεων ή Λογότυπων, ή να ανακαλέσουμε τις αντίστοιχες άδειες ή τη δική σας άδεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 • Προκειμένου να αποτελεί εξουσιοδοτημένη σύνδεση, μια διαδικτυακή τοποθεσία που περιέχει σύνδεση παραπομπής στην παρούσα Τοποθεσία:

  1. Θα πρέπει να παραπέμπει μόνο:
  • η αρχική σελίδα της διαδικτυακής τοποθεσίας της Franklin Templeton για την Ελλάδα (http://www.franklintempleton.gr)
  1. Θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η σύνδεση παραπέμπει στη διαδικτυακή τοποθεσία της "Franklin Templeton Investments".
  2. Δύναται να παραπέμπει μερικώς ή ολικώς, χωρίς όμως να την αναπαράγει, στη Διαδικτυακή Τοποθεσία της Franklin Templeton, ενώ θα πρέπει να διατηρείται η αρτιότητα της διάταξης, της "αίσθησης" και του Περιεχομένου της Τοποθεσίας.
  3. Δεν θα πρέπει να "ενσωματώνει σε πλαίσιο" (frame) ή να δημιουργεί ένα περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή πλαισίου ή διαφήμισης γύρω από Περιεχόμενο της Τοποθεσίας της Franklin Templeton.
  4. Δεν θα πρέπει να υφίσταται ψευδής δήλωση σχετικά με τη σχέση της με την Franklin Templeton (καθώς και να μην υποδηλώνεται ότι η Franklin Templeton χρηματοδοτεί, υιοθετεί ή συνδέεται με αυτήν ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της).
  5. Δεν θα πρέπει να παρουσιάζει σχετικές ψευδείς πληροφορίες ή να δυσφημεί την Franklin Templeton, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, ή με άλλο τρόπο να σπιλώνει ή να μειώνει τη φήμη του ονόματός της.
  6. Δεν θα πρέπει να περιέχει περιεχόμενο το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, απεχθές, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο, ενώ θα πρέπει να περιέχει μόνο περιεχόμενο το οποίο είναι κατάλληλο για όλους τους εξουσιοδοτημένους της χρήστες.
  7. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί το λογότυπο της Franklin Templeton μόνο με έγγραφη άδεια ή σύμφωνα με τις παρούσες Πολιτικές.
  8. Οι παρακάτω προτάσεις σχετικά με τη διαδικτυακή τοποθεσία της Franklin Templeton για την περιοχή του Κόλπου και της Ανατολικής Μεσογείου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη διαδικτυακή σας τοποθεσία, σε σχέση με την εξουσιοδοτημένη σύνδεση. Εάν χρησιμοποιηθεί, δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο:
  • Σύνδεση στην τοποθεσία για την περιοχή του Κόλπου και της Ανατολικής Μεσογείου: "Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.franklintempleton.gr, κεντρική σελίδα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Franklin, Templeton και Franklin Mutual Series."

  10. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί το λογότυπο της Franklin Templeton μόνο με έγγραφη άδεια ή σύμφωνα με τις παρούσες Πολιτικές.

  1. Η σύνδεση πρέπει να συνιστά Επιτρεπόμενη Χρήση (βλ. Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) και να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τους Όρους Χρήσης της διαδικτυακής μας τοποθεσίας.
 • Ένα λογότυπο της Franklin Templeton που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο στο Internet σε σχέση με μια Εξουσιοδοτημένη Σύνδεση:

  • Πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή Εξουσιοδοτημένης Σύνδεσης που παραπέμπει στην τοποθεσία της Franklin Templeton.
   Πρέπει να είναι το λογότυπο της Franklin Templeton που έχει εγκριθεί για τον σκοπό αυτό και παρέχεται παρακάτω σε αυτήν την ενότητα.
   Δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

  Οδηγίες για τη λήψη λογότυπου της Franklin Templeton στην περίπτωση εξουσιοδοτημένης σύνδεσης:
  Επισημάνετε την εικόνα. Όταν εμφανιστεί το μενού, επιλέξτε "Save this image as..." (Αποθήκευση αυτής της εικόνας ως...") και αποθηκεύστε την εικόνα στην επιφάνεια εργασίας ή σε άλλο σημείο του υπολογιστή σας.

 • Για το περιεχόμενο τρίτων ενδέχεται να ισχύουν όροι. Ορισμένα από τα προϊόντα, υπηρεσίες, περιεχόμενο, καθώς και διαφημίσεις, εργαλεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Τοποθεσίας ενδέχεται να παρέχονται από εταιρείες οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με την Franklin Templeton ("Περιεχόμενο Τρίτων" και η πηγή τους δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Περιεχόμενο Τρίτων ενδέχεται να ενσωματώνεται σε πλαίσιο στην Τοποθεσία της Franklin Templeton ή να διατίθεται μέσω σύνδεσης σε τοποθεσία τρίτου. Στην περίπτωση Περιεχομένου Τρίτων, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί για τη χρήση του. Θα πρέπει να τους εξετάζετε προσεκτικά (για παράδειγμα, διαβάζοντας τις σχετικές αναφορές ή δηλώσεις αποποίησης ή όρους χρήσεις), διότι ενδέχεται να είναι περισσότερο περιοριστικοί σε σχέση με τους περιορισμούς που επιβάλλει η Franklin Templeton στο δικό της, ιδιόκτητο Περιεχόμενο Τοποθεσίας. Οι παροχείς Περιεχομένου Τρίτων ενδέχεται να έχουν διατηρήσει το δικαίωμα τροποποίησης των περιορισμών που επιβάλλουν στη χρήση του περιεχομένου τους, χωρίς προειδοποίηση. Όπως ισχύει και για τους Όρους Χρήσης της δικής μας Τοποθεσίας, έτσι και η χρήση Περιεχομένου Τρίτων μετά από τροποποίηση των δημοσιευμένων περιορισμών επί του περιεχομένου αυτού θα συνιστά αποδοχή της τροποποίησης αυτής.

  Μη ύπαρξη ευθύνης για Περιεχόμενο Τρίτων, παραπομπές ή συνδέσεις σε τρίτους ή τοποθεσίες τρίτων. Για πληροφοριακούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, ή ως εξυπηρέτηση και διευκόλυνση προς εσάς, η παρούσα Τοποθεσία ενδέχεται να παρέχει συστατικές πληροφορίες, Περιεχόμενο Τρίτων ή ζωντανές συνδέσεις σε ρυθμιστικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή άλλα μη συνδεδεμένα πρόσωπα και τις διαδικτυακές τους τοποθεσίες, καθώς και σε εταιρείες οποίες έχουν σχέση με την Franklin Templeton.

  Η απόφασή μας να παρέχουμε συστατικές πληροφορίες για τρίτο πρόσωπο ή να αναπαράγουμε προσφορές τρίτων προμηθευτών ή να παρέχουμε συνδέσεις από την Τοποθεσία μας προς τοποθεσίες τρίτων δεν συνιστά υιοθέτηση των τρίτων προσώπων, των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών, ή των διαδικτυακών τους τοποθεσιών στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω των ως άνω συνδέσεων. Παρά το ότι γενικά θα παρέχουμε τις ως άνω πληροφορίες από πηγές ή συνδέσεις σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, δεν διαθέτουμε τους πόρους για να διεξάγουμε ανεξάρτητες έρευνες και, κατά συνέπεια, δεν προβαίνουμε σε δηλώσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά σε προϊόντα, υπηρεσίες, περιεχόμενο, εργαλεία και πληροφορίες τρίτων, και επίσης δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, τον επίκαιρο χαρακτήρα, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα αυτών. Σας συμβουλεύουμε και σας ενθαρρύνουμε να διεξάγετε τη δική σας έρευνα. Χρήση του Περιεχομένου Τρίτων μόνο με δική σας ευθύνη.

  Παρά το ότι Περιεχόμενο Τρίτων ενδέχεται να προβάλλεται, να εμφανίζεται σε πλαίσιο ή να παρέχεται σε αναδυόμενο πλαίσιο στην Τοποθεσία, ή να διατίθεται μέσω ζωντανής σύνδεσης από την Τοποθεσία μας προς τρίτη τοποθεσία, η Franklin Templeton δεν συντάσσει, επεξεργάζεται, εγγυάται ή υιοθετεί Περιεχόμενο Τρίτων. Κάνοντας κλικ σε σύνδεση από την Τοποθεσία μας προς τοποθεσία τρίτου, εγκαταλείπετε την παρούσα Τοποθεσία (ακόμα και εάν, για δική σας διευκόλυνση, ανοίγει δεύτερο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης). Όταν προβάλλετε Περιεχόμενο Τρίτων μέσω μιας τέτοιας σύνδεσης, θα πρέπει να έχετε υπ' όψιν ότι οι όροι και προϋποθέσεις, οι πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου ή άλλες πληροφορίες νομικού περιεχομένου της τρίτης τοποθεσίας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές της Τοποθεσίας της Franklin Templeton. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεσα ή έμμεσα προβλήματα, συνέπειες ή ζημίες τεχνικής φύσης ή του συστήματός σας, οι οποίες προκύπτουν από την εκ μέρους σας χρήση της τρίτης διαδικτυακής τοποθεσίας.

  ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΥ, ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ή ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΡΗΤΕΣ Ή ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ (Ή ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΥΤΟΥ) ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

 • ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ". Η FRANKLIN TEMPLETON, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΜΕΛΗ Δ.Σ., ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΤΑ "ΜΕΡΗ ΤΗΣ FRANKLIN TEMPLETON") ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ FRANKLIN TEMPLETON ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ή ΟΙ ΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, Ή ΟΤΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, Ή ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ή ΑΡΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ FRANKLIN TEMPLETON ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΙΟΥΣ Ή ΆΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

  ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ FRANKLIN TEMPLETON ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ FRANKLIN TEMPLETON ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ.

  Ευθύνη για τη σύνδεσή σας. Συμφωνείτε ότι έχετε την ευθύνη για τα μέσα που χρησιμοποιείτε προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην Τοποθεσία και κατανοείτε ότι ο εξοπλισμός (hardware) σας, το λογισμικό σας, το Internet, ο πάροχος υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε και άλλα τρίτα μέρη που εμπλέκονται στη σύνδεσή σας με την Τοποθεσία ενδέχεται να μην έχουν την προβλεπόμενη ή επιθυμητή απόδοση.

  Μη ύπαρξη ευθύνης για ζημίες που προκαλούν τρίτοι. Η Franklin Templeton επίσης αποποιείται την ευθύνη για ζημίες τις οποίες τυχόν θα προκαλέσουν ακούσια ή εκούσια τρίτοι σε εσάς μέσω της χρήσης αυτής της Τοποθεσίας. Για παράδειγμα, κατανοείται ότι εισβολείς (hackers) θα μπορούσαν να παραβιάσουν τις διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόζετε, και επίσης ότι η Franklin Templeton δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σχετική ζημία.

  Μη επίκληση αξιοπιστίας δεδομένων. Έχουν ληφθεί εύλογα προληπτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η πληρότητα και η ακρίβεια του Περιεχομένου της Τοποθεσίας. Ωστόσο, λόγω της φύσης της τεχνολογίας πληροφόρησης και της αναγκαιότητας χρήσης πολλαπλών πηγών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου Τρίτων, δεν είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω της παρούσας Τοποθεσίας. Το Περιεχόμενο της Τοποθεσίας παρουσιάζεται μόνο με ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσης ή αναφοράς, ενώ ενδέχεται να καταστεί μη επίκαιρο λόγω μετέπειτα συμβάντων στις αγορές ή για άλλους λόγους. Η Franklin Templeton δεν υποχρεούται να ενημερώνει την παρούσα Τοποθεσία ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο της Τοποθεσίας. ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ.

  Προειδοποιήσεις για μελλοντικές ή "μελλοντοστραφείς" δηλώσεις. Εκτιμήσεις ή διατυπωθείσες απόψεις σχετικά με μελλοντικά συμβάντα, όπως οι συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας, η απόδοση εταιρειών ή χρεογράφων, η διάθεση επερχόμενων προϊόντων ή άλλες προβλέψεις συνιστούν "μελλοντοστραφείς δηλώσεις". Αυτές οι μελλοντοστραφείς δηλώσεις αντανακλούν τις απόψεις του ομιλητή/συντάκτη και δεν αντιπροσωπεύουν υποχρεωτικά τις απόψεις της Franklin Templeton Investments Corp. Ως αποτέλεσμα γενικότερων επιχειρηματικών, οικονομικών, πολιτικών συνθηκών και συνθηκών τις αγοράς, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τις τρέχουσες προβλέψεις του ομιλητή/συντάκτη.

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω Internet. Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την αποστολή εμπιστευτικών ή ευαίσθητων πληροφοριών. Εάν στέλνετε (κρυπτογραφημένο ή όχι) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε εμάς μέσω Internet, αποδέχεστε τους σχετικούς κινδύνους έλλειψης εμπιστευτικότητας.

 • Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ FRANKLIN TEMPLETON ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΟΙ "ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ") Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΕΞΗΣ: ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΘΕ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΑΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ή ΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΒΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ INTERNET), ΔΡΙΜΕΙΩΝ Ή ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΟΠΩΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΣΕΙΣΜΟΣ Ή ΑΛΛΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ), ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΠΟΛΕΜΟΥ, ΣΤΑΣΗΣ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Ή ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΛΟΠΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΟΦΗΣ, ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ, ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ Ή ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ FRANKLIN TEMPLETON ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Ή ΈΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩΝ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ FRANKLIN TEMPLETON ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ Ή ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

  ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ: (Ι) ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ FRANKLING TEMPLETON Ή (ΙΙ) ΤΟΥ ΕΑΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΗΜΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΝΩ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟ.

 • Ως προϋπόθεση της από μέρους σας χρήσης της Τοποθεσίας, συμφωνείτε να αποζημιώνετε τα Μέρη της Franklin Templeton και τους τρίτους παροχείς αυτών για κάθε αξίωση, ζημία, ευθύνη και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτει από οποιαδήποτε εκ μέρους σας χρήση της Τοποθεσίας ή παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

 • Η μη επιβολή οποιωνδήποτε προβλέψεων των παρόντων Όρων Χρήσης από την Franklin Templeton δεν θα θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε πρόβλεψη ή δικαίωμα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τη νομοθεσία των Βερμούδων. Εάν οποιαδήποτε πρόβλεψη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες προβλέψεις θα ισχύουν στον πληρέστερο δυνατό βαθμό, και οι υπόλοιπες διατάξεις θα διατηρηθούν σε πλήρη ισχύ. Θα συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς οποιασδήποτε κρατικής αρχής ή φορέα που ισχύουν για τη λειτουργία και χρήση της Τοποθεσίας ή διέπουν αυτήν. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν προς όφελος της TFGD, καθώς και των διαδόχων και εκδοχέων αυτής. Απαγορεύεται να εκχωρήσετε τους Όρους Χρήσης. Προκειμένου να ισχύει οποιαδήποτε παραίτηση από δικαίωμα, θα πρέπει να είναι έγγραφη. Όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά στο παρόν είναι δεσμευμένα από την TFGD.

 • Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η TFGD δύναται να περιορίζει, να αναστέλλει ή να καταγγέλλει τους Όρους Χρήσης ή την από πλευράς σας πρόσβαση και χρήση του συνόλου ή μέρους της Τοποθεσίας, καθώς και συνδέσεων σε τοποθεσίες τρίτων, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, κάθε παραβίασης των Όρων Χρήσης, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της TFGD και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη. Η σχετική έκδοση των Όρων Χρήσης θα συνεχίσει να ισχύει για κάθε προηγούμενη χρήση της Τοποθεσίας. Οι παρακάτω παράγραφοι των παρόντων Όρων Χρήσης θα ισχύουν και μετά την καταγγελία της από πλευράς σας χρήσης της Τοποθεσίας ή πρόσβασης σε αυτήν: παράγραφοι που αφορούν στην Αποζημίωση, τις Δηλώσεις Αποποίησης Ευθύνης, του Περιορισμούς Ευθύνης, την Καταγγελία και Γενικές Προβλέψεις, καθώς και κάθε άλλη πρόβλεψη η οποία, βάσει των όρων της, ισχύει και μετά την από πλευράς σας χρήση της Τοποθεσίας ή πρόσβαση σε αυτήν.