Κ2 - Μια εναλλακτική επιλογή για την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας στις αγορές

Οι συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές υπήρξαν ευνοϊκές για τους επενδυτές τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότερες οικονομίες κατέγραψαν σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ σε πολλές αγορές συνεχίζουμε να παρατηρούμε θετικά θεμελιώδη μεγέθη. Οι παραπάνω συνθήκες, ωστόσο, θα μπορούσαν να αλλάξουν τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, καθώς αγορές βλεπουν αυξημένη μεταβλητότητα, κυβερνήσεις λαϊκιστών αναλαμβάνουν την εξουσία, ενώ μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ένας εμπορικός πόλεμος βρίσκεται στα αρχικά του στάδια.

Ο πλήρης αντίκτυπος αυτών των ζητημάτων είναι προς το παρόν άγνωστος, οπότε τι θα μπορούσε να βοηθήσει να τοποθετήσετε τις επενδύσεις σας με βάση τις απρόβλεπτες συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές;

Όταν η αξία της επένδυσης σε μια μετοχή μειώνεται, μπορεί να χρειαστεί μεγάλη αύξηση της τιμής της μετοχής προκειμένου να υπερκαλυφθεί η αρχική απώλεια. Εάν, για παράδειγμα, μια μετοχή υποχωρήσει απλώς κατά 1%, η τιμή της πρέπει να ενισχυθεί μόνο κατά 1,01% για να καλυφθεί το σύνολο της απωλεσθείσας αξίας. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, όμως για μια απώλεια της τάξης του 20% θα απαιτηθεί μια πολύ μεγαλύτερη απόδοση που φτάνει το 25%. Αντίστοιχα, για μια υποχώρηση κατά 50%, όπως αυτή που σημειώθηκε στη διάρκεια της ύφεσης του 2008-2009, απαιτείται μια εντυπωσιακή άνοδος της τάξης του 100% για να μηδενιστούν οι απώλειες.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin K2 Alternative Strategies είναι ότι έχει αποδείξει πως μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση του κινδύνου σε περιόδους πτώσης των μετοχών. Κατά τις δέκα χειρότερες ημέρες συναλλαγών του δείκτη MSCI World από την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου τον Σεπτέμβριο του 2014, το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολούθησε την πτωτική πορεία του δείκτη μόνο σε ποσοστό 25%.

Δείτε την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου στη διάρκεια σημαντικών συμβάντων των αγορών1:

 • Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) USD
 • Δείκτης MSCI World

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές μεταβάλλονται συνεχώς. Έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από μια επενδυτική στρατηγική που μπορεί να αντιδρά γρήγορα όταν μεταβάλλονται οι επικρατούσες συνθήκες. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo Franklin K2 Alternative Strategies επενδύει σε μια σειρά από διαφορετικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, τις οποίες επεξηγούμε λεπτομερέστερα παρακάτω. Η χρήση μιας σειράς διαφορετικών προσεγγίσεων μας βοηθάει να προσαρμόζουμε τη στρατηγική του αμοιβαίου κεφαλαίου, έτσι ώστε να εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίες, να διαχειριζόμαστε κινδύνους και γενικά να δημιουργούμε ένα επενδυτικό μείγμα το οποίο, κατά την άποψή μας, είναι το κατάλληλο με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η ευελιξία αυτή προσφέρει στους επενδυτές έκθεση σε τέσσερις διακριτές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου:

Σχετική Αξία

Επιδίωξη επίτευξης κέρδους από ανεπάρκειες τιμών.

Θέσεις Αγοράς/Πώλησης σε Μετοχές

Ανάληψη θέσεων αγοράς και πώλησης σε κοινές μετοχές και δείκτες*

Βάσει Συμβάντων

Επενδύσεις σε χρεόγραφα εταιρειών στις οποίες προκύπτουν εταιρικά συμβάντα

Παγκόσμια Μακροοικονομικά Στοιχεία

Εστίαση σε μακροοικονομικές ευκαιρίες.

Προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες των αγορών:

Ισχυρή Χρηματοπιστωτική Αγορά

Οι εταιρείες συμμετέχουν ενεργά σε ευκαιρίες σχετικής αξίας και θέσεις αγοράς/πώλησης.

Παγκόσμια Οικονομική Κάμψη

Οι εταιρείες μπορεί να υιοθετήσουν επιφυλακτική τάση σε ό,τι αφορά τα διαθέσιμά τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν λιγότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές ή ευκαιρίες βάσει συμβάντων.

Ανάκαμψη Αγοράς

Καθώς οι αγορές σταθεροποιούνται, συχνά προκύπτουν εκ νέου ευκαιρίες βάσει συμβάντων.

Μόνο υποθετικό επενδυτικό σενάριο. Μόνο για λόγους επεξήγησης. Οι πραγματικές κατανομές ενδέχεται να διαφέρουν.

Λήψη του Οδηγού για Επενδυτές

* Η στρατηγική των θέσεων αγοράς/πώλησης σε μετοχές είναι μια επενδυτική στρατηγική που λαμβάνει θέσεις αγοράς σε μετοχές που αναμένονται να ανατιμηθούν και θέσεις πώλησης σε μετοχές που αναμένονται να σημειώσουν πτώση. Μια στρατηγική θέσεων αγοράς/πώλησης σε μετοχές επιδιώκει να ελαχιστοποιεί την έκθεση στην αγορά και ταυτόχρονα να επωφελείται από την ενίσχυση των τιμών των μετοχών στις θέσεις αγοράς, καθώς και από την πτώση των τιμών τους στις θέσεις πώλησης.

Η τοποθέτηση ενός μέρους των χρημάτων σας σε στρατηγικές αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου και να αυξήσει τις προοπτικές απόδοσης. Οι διαχειριστές των στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου μπορούν να διαχειρίζονται τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους, πράγμα το οποίο ιστορικά έχει προσφέρει καλύτερη εξισορρόπηση κινδύνου και απόδοσης απ' ό,τι η ευρύτερη αγορά μετοχών και ομολόγων παγκοσμίως.

20ετής περίοδος που έληξε την 31.03.20192

 • Aμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου
 • Μετοχές
 • Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Μόνο για επεξηγηματική χρήση – δεν αντιπροσωπεύει τη σύνθεση ή την απόδοση του χαρτοφυλακίου του οποιουδήποτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin, Templeton ή K2.

ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ για Επενδυτές

Εναλλακτικά Αμοιβαία Κεφάλαια Franklin K2 Liquid προσφέρουν μια διαφορετική πηγή απόδοσης, καθώς επενδύουν σε μια γκάμα διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, των οποίων τις στρατηγικές ομαδοποιούμε σε μια γνώριμη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τον αντίκτυπο της μεταβλητότητας στις επενδύσεις σας. Και αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προστατέψετε μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων σας όταν οι τιμές των μετοχών και των ομολόγων σημειώνουν πτώση.

Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) USD

K2 Advisors* - Ένας έμπιστος, έμπειρος συνεργάτης για τις επενδύσεις σας

Επενδυτικός σύμβουλος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου iένας οργανισμός με εμπειρία 24+ ετών στις επενδύσεις μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Στη διάρκεια της πορείας της, η Κ2 έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων χαρτοφυλακίων πολλαπλής διαχείρισης, προσφέροντας μια γκάμα εναλλακτικών λύσεων στους πελάτες της.

 • Υπό διαχείριση ενεργητικό 10,7 δισ. USD
 • Επενδύσεις σε περίπου 80 διαχειριστές από ολόκληρο το φάσμα των στρατηγικών αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου.
 • Πρωτοπόρος στην εξασφάλιση διαφανών επενδυτικών πληροφοριών από στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου
 • 44 επαγγελματίες των επενδύσεων παγκοσμίως
 • Ικανότητα υποστήριξης των πελατών σε όλα τα θέματα των επενδύσεων μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου
 • Παγκόσμια παρουσία, με προσωπικό στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και το Χονγκ Κονγκ

* Στη 1/4/2019

Υποσημειώσεις:

 1. Πηγή: MSCI στις 31/03/2019. Ο δείκτης αναφοράς που παρέχεται για λόγους πρόσθετης σύγκρισης αποδόσεων και κινδύνου αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ενημέρωσης - η παρακολούθηση του δείκτη από το χαρτοφυλάκιο δεν αποτελεί πρόθεση του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο Δείκτης MSCI World παρέχεται ως δείκτης αναφοράς μετοχών για τη σύγκριση στατιστικών στοιχείων κινδύνου. © 2019 Morningstar, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν:
  (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar,
  (2) απαγορεύεται να αντιγραφούν ή να διανεμηθούν και
  (3) ο ακριβής, πλήρης ή επίκαιρος χαρακτήρας τους δεν είναι εγγυημένος.
  Η Morningstar και οι φορείς παροχής περιεχομένου αυτής δεν φέρουν ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που τυχόν θα προκληθούν από τη χρήση των πληροφοριών αυτών.
 2. Πηγή: FactSet, Barclays, HFR και MSCI. Για τη 20ετή περίοδο που έληξε την 31/03/2019. Σημαντικές ανακοινώσεις και όροι των φορέων παροχής δεδομένων υπάρχουν στην τοποθεσία www.franklintempletondatasources.com. Μετρά τους μέσους κυλιόμενους τριετείς ρυθμούς μεταβλητότητας και τους συντελεστές βήτα του Δείκτη Αναφοράς HFR (έναντι του Δείκτη MSCI World). Η μεταβλητότητα ορίζεται ως η τυπική απόκλιση των μηνιαίων αποδόσεων. Ο συντελεστής βήτα είναι ένα μέτρο του μεγέθους των αντίστοιχων προηγούμενων διακυμάνσεων τιμών του Δείκτη Αναφοράς HFR, σε σχέση με τις φάσεις ανόδου και πτώσης της ευρύτερης αγοράς (στα παραδείγματα αυτά, ο Δείκτης MSCI World). Στην ευρύτερη αγορά αποδίδεται συντελεστής βήτα 1,00, οπότε ένας δείκτης αναφοράς με βήτα 1,20 σε σύγκριση με την ευρύτερη αγορά θα έχει καταγράψει άνοδο ή πτώση της τιμής του κατά 12% όταν η ευρύτερη αγορά κατέγραψε άνοδο ή πτώση 10%. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι δείκτες είναι μη διαχειριζόμενοι, ενώ δεν είναι δυνατή η απευθείας επένδυση σε ένα δείκτη. Δεν αντικατοπτρίζουν προμήθειες, έξοδα ή επιβαρύνσεις πώλησης. Σε αντίθεση με τους περισσότερους δείκτες κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, στις αποδόσεις του Δείκτη HFR περιλαμβάνονται προμήθειες και έξοδα. Ο συντελεστής βήτα και η μεταβλητότητα του Δείκτη Αναφοράς HFR αναφέρονται αποκλειστικά ως παράδειγμα και δεν αποτελούν αντιπροσωπευτική ένδειξη του συντελεστή βήτα και της μεταβλητότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΠΟΙΟΙ ΕIΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin K2 Alternative Strategies

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτυγχάνει τον επενδυτικό του σκοπό κατανέμοντας το ενεργητικό του σε μια σειρά "εναλλακτικών" στρατηγικών και επενδύοντας σε μια ευρεία κλίμακα περιουσιακών στοιχείων. Οι τιμές των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών μέσων ιστορικά εμφανίζουν διακυμάνσεις, λόγω παραγόντων όπως η γενική μεταβλητότητα της αγοράς, οι ξαφνικές μεταβολές επιτοκίων ή οι διακυμάνσεις των τιμών των εμπορευμάτων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιδιώκει να περιορίζει τη μεταβλητότητα χρησιμοποιώντας στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί κατά καιρούς να παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις. Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκαλείται από αθέτηση πληρωμής και μπορεί να προκύψει εάν ένας εκδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος, εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει χρεόγραφα χαμηλής αξιολόγησης που δεν εντάσσονται στην κατηγορία της επενδυτικής διαβάθμισης. Συναλλαγματικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκύπτει από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ή οφείλεται σε κανονισμούς ελέγχου συναλλάγματος. Κίνδυνος παραγώγων: ο κίνδυνος απωλειών από έναν τίτλο, στην περίπτωση όπου μια μικρή μεταβολή της αξίας της υποκείμενης επένδυσης ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αξία της εν λόγω επένδυσης. Τα παράγωγα ενδέχεται να ενέχουν πρόσθετο κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος που προκύπτει όταν αντίξοες συνθήκες της αγοράς επηρεάζουν τη δυνατότητα ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η μειωμένη ρευστότητα μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην τιμή των περιουσιακών στοιχείων. Λειτουργικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών λόγω σφαλμάτων ή βλαβών που προκύπτουν από άτομα, συστήματα, φορείς παροχής υπηρεσιών ή διαδικασίες από τις οποίες εξαρτάται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Κίνδυνος επιδιωκόμενης απόδοσης: Η επίτευξη του επιδιωκόμενου επενδυτικού στόχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι διασφαλισμένη. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτυγχάνει τις αποδόσεις του σε έναν πλήρη κύκλο της αγοράς, προκειμένου να αποφέρει θετική απόδοση. Η αξία του κεφαλαίου που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μειωθεί. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με όλους τους κινδύνους που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.

Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής: πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος παραγώγων, κίνδυνος ρευστότητας, λειτουργικός κίνδυνος, κίνδυνος επιδιωκόμενης απόδοσης. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με όλους τους κινδύνους που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.

- Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin K2 Alternative Strategies, Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin K2 Long Short Credit, Αμοιβαίο Κεφάλαιο - Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Franklin Templeton Investment Funds με έδρα το Λουξεμβούργο

Σημαντικές Πληροφορίες

Το παρόν διαφημιστικό υλικό παρέχεται μόνο ως υλικό γενικού ενδιαφέροντος και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί επενδυτική συμβουλή, ενώ δεν συνιστά νομική ή φορολογική συμβουλή και δεν αποτελεί προσφορά για μερίδια ή πρόσκληση υποβολής αίτησης αγοράς μεριδίων του ΟΣΕΚΑ Franklin Templeton Investment Funds που εδρεύει στο Λουξεμβούργο (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»).

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. 

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό. Όταν επενδύετε σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που είναι συνομολογημένο σε ξένο νόμισμα, η απόδοσή που αυτό θα έχει ενδέχεται επίσης να επηρεάζεται από συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Η Franklin Templeton Investments («FTI») δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε χρήστη του παρόντος εγγράφου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου για τυχόν ανακριβείς πληροφορίες ή για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στα περιεχόμενά του, ανεξαρτήτως των αιτιών των ως άνω ανακριβειών, σφαλμάτων ή παραλείψεων. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι αυτές του συντάκτη κατά τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε έρευνα και ανάλυση περιέχεται στο παρόν διαφημιστικό υλικό έχει προκύψει από την FTI για δικούς της σκοπούς και παρέχεται σε εσάς μόνο δευτερευόντως. Για τη σύνταξη του παρόντος εγγράφου ενδεχομένως έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα από τρίτες πηγές, ενώ η FTI δεν έχει προβεί σε ανεξάρτητη επαλήθευση, επικύρωση ή έλεγχο των εν λόγω δεδομένων. Οι αναφορές σε συγκεκριμένους κλάδους, τομείς ή εταιρείες είναι γενικού ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν είναι υποχρεωτικά ενδεικτικές των τοποθετήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση ή πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν διατίθενται προς διανομή στο κοινό σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, πριν αποφασίσουν να επενδύσουν, θα πρέπει να συμβουλευτούν τους χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα ή άλλα μέσα, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν συγκεκριμένους κινδύνους που περιγράφονται αναλυτικότερα στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου προβλέπεται, στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές ή σε άλλο σχετικό έγγραφο που διατίθεται. Εγγραφές για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στη βάση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου είναι διαθέσιμο, του σχετικού Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ή άλλου σχετικού εγγράφου που διατίθεται), τα οποία συνοδεύονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ελεγμένη ετήσια έκθεση και την πιο πρόσφατη εξαμηνιαία έκθεση, εφόσον αυτή δημοσιεύθηκε μετά την ετήσια έκθεση. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν στη διεύθυνση www.ftidocuments.com ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της FTI.

Εκδίδεται από την Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Εποπτεύεται από την Commission de Surveillance du Secteur Financier

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg -
Τηλ: +352-46 66 67-1 -
Φαξ: +352-46 66 76.

Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους, η αξία των επενδύσεων μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις και οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να μην εισπράξουν το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.

Copyright © 1999-2020. Franklin Templeton Investments. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.